Anunț concurs posturi în cadrul proiectului: „Furnizare de servicii sociale și medicale prin Centrul Multifuncțional în comuna Bustuchin, județul Gorj”, codSMIS129724 – Primăria Bustuchin