Invitație participare achiziție formare profesională POCU 129724 – Primăria Bustuchin